Monday, August 8, 2011

35. கீழ்திசை சுவடிகள் காப்பகம்,திருவன்ந்தபுரம்,
35. கீழ்திசை சுவடிகள் காப்பகம்,திருவன்ந்தபுரம்
 
                                The Oriental Research Institute & Manuscripts Library (ORI & MSS), in the University of Kerala, is one of the leading centres of Indological Studies in India. This world recognised institute, situated in Thiruvananthapuram (Trivandrum), does research in fields connected with manuscripts. The department is microfilming the manuscripts of certain technical subjects.
 

History

The genesis of this library is to be traced to the orders of Ayilyam Thirunal, Maharaja of Travancore to collect all manuscripts in the state so as to be kept in the safe custody of the Palace Library. Considering the overwhelming enthusiasm from the Orientalists all over the world, during early nineteen hundred Swathi Thirunal Maharaja (the then King of Travancore) published many of the manuscripts in the Palace Library and the manuscripts collection of ancient families.

ORI & MSS is a treasure trove of Indian culture. The library has over 65,000 works in 30,000 copies mainly of palm leaf manuscripts. In addition, some paper manuscripts, a few copper plates, writings on Bhurjapatra (birch bark), Agarutvak (the bark of Aquilaria malaccensis) and textiles are also found in the collection. The manuscript collection also includes those belonging to other different Indian states and nations such as Burma, Malaysia, Indonesia, Nepal etc. Another interesting fact is that about eighty per cent of the collections are in Sanskrit. The manuscript collection of this department is an invaluable source for the study of ancient scripts as Grantha, Vattezhuttu, Sarada, Nandinagari, Grantha Tamil etc. The initial moulds of scripts of modern Indian languages like Bengali, Marathi, Gujarati, Kannada, Telugu, Oriya, Assamese and Burmese are also found 

வேர்களை தேடி.....: 34. கீழ்திசை சுவடிகள் காப்பகம்,சென்னை


Origin


The Collections of colonel Mackenzie (1754-1821), Dr. Leyden and Mr.C.P.Brown constitute the nucleus of the vast collection of manuscripts preserved in Government Oriental Manuscripts Library, Madras, which consists of manuscripts of works in literature, history, philosophy and science,written in South Indian and Oriental Languages, and of Kaifiyats and inscriptions found in many places belonging to different periods.
Mackenzie's Collection


Colonel Colin Mackenzie who came to India in 1783 as a Cadet of Engineers on the Madras Establishment of the East India Company took a keen interest in the study of ancient mathematics and, of Logarithm in particular, and in Oriental languages. He collected a large number of manuscripts, coins, inscriptions, maps etc., bearing on the literature, religion, history, manners and customs of the people not only from different parts of India but also from Ceylon and Java.


On his appointment as Surveyor-General of India in 1818, Colonel Mackenzie took his valuable collections with him to Calcutta and went on adding to them till his death in 1821.


This collection was bought from Mrs. Mackenzie for 10,000 pounds by the East India Company in 1821 and divided into three parts. While one part was retained in London, the other parts were sent to Calcutta and Madras.
Leyden's Collection


In 1837, C.P.Brown noticed a collection of manuscripts in Tamil, Telugu and Kannada characters in the India Office Library, London. This invaluable collection belonged to Dr.Leyden, a remarkable linguist and traveller who was in India during 1803- 1811. After his death, the East India Company purchased it and lodged at the India House, London. Thanks to the efforts of C.P.Brown, who had joined Indian Civil Service, it was subsequently brought to India.
Brown's Collection


Brown (1798-1184) himself presented to the East India Company his own valuable collections of paper manuscripts of Sanskrit and Telugu works. This collection was brought to India in 1855.
Growth


Full fledged library in the true sense was started in 1869. Three collections i.e. the Mackenzie Collection and Brown Collection were transferred to Presidency College, Madras in 1870 and Mr. Pickford who was Professor of Sanskrit in Presidency College, was directed to prepare a Catalogue for them.


He was then called upon to prepare a scheme for publication of important literary and historical manuscripts. In 1876 he was requested to explore for new manuscripts and to purchase or acquire them by transcription.


Accordingly, many manuscripts were acquired from time to time and added to the Library collection.
Stock


From such small beginnings, GOML, MADRAS, has grown to its present dimensions and it possesses 71180 manuscripts in the following languages: Telugu 2150
Sanskrit 48884
Tamil 16398
Kannada 250
Marathi 956
Urdu 184
Arabic 407
Persian 1390
Other Oriental languages 127
Local Records 434
Total 71180
Consequent on the formation of linguistic States in our country about 7,000 manluscripts in Telugu, Kannada and Malayalam were transferred to Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala respectively. Apart from this 22,887 printed books are available for reference in the Library.
FUNCTIONS
The main functions of GOML are as follows:


1. Acquisition and preservation of manuscripts.
2. Classification and Cataloguing of manuscripts.
3. Publication of rare manuscripts and Library Catalogues.
4. Purchase of books and periodicalsl for reference, and
5. Supply of information of manuscripts to the scholars.
Preservation


The rare and valuable palm-leaf manuscripts are carefully preserved by adopting manual and chemical methods. The injured and damaged paper manuscripts are preserved by being mended with Chiffon cloth.
Publication


GOML has brought out so far 350 publications including Descriptive and Triennial Catalogues of its manuscripts in various languages. The publication have been broughtl under two series. GOVERNMENT ORIENTAL MANUSCRIPTS SERIES and GOVERNMENT ORIENTAL SERIES, those in the latter being edited by the Curator and the staffr of the Library.
Bulletin


Multilingual Bulletin published annually by GOML contains in-print, rare and unpublished manuscripts in various languages. Twenty one volumes have been published so far. 

33.சித்த மருத்துவ ஓலை சுவடிகள் சேகரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள இடங்கள்


33.சித்த மருத்துவ ஓலை சுவடிகள் சேகரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள இடங்கள்

1. கீழ்திசை சுவடிகள் காப்பகம்,சென்னை.
2. ஓலைச் சுவடித்துறை’,தமிழ்பல்கலைகழகம்,தஞ்சாவூர்.
3. உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,சென்னை.
4. சரசுவதி மகால் நூலகம், தஞ்சாவூர்.
5. பாண்டிச்சேரி, பிரஞ்சுஇந்தியக் கலைக்கூடம்,
6. கீழ்திசை சுவடிகள் காப்பகம்,திருவன்ந்தபுரம்
7. ஆசியவியல் நி     றுவனம், சென்னை.
8.மதுரை த்மிழ் சங்க நூலகம்,மதுரை.
9. உ.வே.சாமிநாதையர் நூலகம், சென்னை
10. சித்த மருத்துவ மேம்பாட்டுக் குழுவால் தொகுக்கப்பட்ட சுவடிகள்
11.சித்த மருத்துவ மைய ஆராய்ச்சி நிலைய சுவடிகள், சென்னை
12. 1924இல் நீதி அரசர் உஸ்மான் தலைமையில் அமைக்கப்பெற்ற சித்த மருத்துவ நூலாய்வுக்குழுவால் தொகுக்கப்பட்ட சுவடிகள்.
13. FRLHT,பெங்களூர் மூலம் பழங்குடி மக்களிடம் வழ்ங்கி வந்த சித்த மருத்துவ ஓலை சுவடிகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
14. Sri Raghavendra Siddha Hospital Medical Manuscript Research Centre,மரு.ராமசாமி பிள்ளை தொகுக்கப்பட்ட சுவடிகள்
  • பரம்பரிய மருத்துவ ஆராய்ச்சி மையத்தின் மூலம் 100 மேற்பட்ட ஓலை சுவடிகள் தொகுக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
      மேலும் இவை தவிர,பல தனியார் நிறுவனங்கள், மருத்துவச் சாலைகள், மருத்துவர்கள், சோதிடர்கள், மாந்திரீகர்கள், துறவிகள், மடாலயங்கள், சித்தர் பீடங்கள், கோயில்கள் எனப் பல்வேறிடங்களில் மேற்குறிப்பிட்ட தொகுப்புள் அடங்காத சுவடிகள் இனம் கண்டறிய வேண்டி உள்ளன.
      குறிப்பு:கலைக்கோட்டு முனியால் எழுதபட்ட்தாக கூறப்படும் ஓலை சுவடிகள்,செர்மன் பல்கலைகழகதில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.
    குறிப்பு:ஓலைச் சுவடித்துறை’,தமிழ்பல்கலைகழகம்,தஞ்சாவூர், சரசுவதி மகால் நூலகம், தஞ்சாவூர். மற்றும் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,சென்னை ஆகிய நிறுவன்ங்கள் ஓலை சுவடி பதிபித்தல்,பாதுகாத்தல் பற்றியே பட்டய படிப்புகளை அளிக்கிறது.

Friday, July 22, 2011

32.சிறுமணவூர் முனுசாமிமுதலியார் எழுதிய சித்த மருத்துவ நூல்கள் 1.மூலிகை மர்ம்ம்


32.சிறுமணவூர் முனுசாமிமுதலியார் எழுதிய சித்த மருத்துவ நூல்கள்

1.மூலிகை மர்ம்ம்

31.ஹ்க்கீம் முகம்மது பு.அப்துல்லா சாயுபு எழுதிய சித்த மருத்துவ நூல்கள்
31.ஹ்க்கீம் முகம்மது பு.அப்துல்லா சாயுபு எழுதிய சித்த மருத்துவ நூல்கள்

1.அனுபோக வைத்திய நவநீதம் பாகம் 1
2. அனுபோக வைத்திய நவநீதம் பாகம் 2
3. அனுபோக வைத்திய நவநீதம் பாகம் 3
4. அனுபோக வைத்திய நவநீதம் பாகம் 4
5. அனுபோக வைத்திய நவநீதம் பாகம் 5
6. அனுபோக வைத்திய நவநீதம் பாகம் 6
7. அனுபோக வைத்திய நவநீதம் பாகம் 7
8. அனுபோக வைத்திய நவநீதம் பாகம் 8
9. அனுபோக வைத்திய நவநீதம் பாகம் 9
10. அனுபோக வைத்திய நவநீதம் பாகம் 10
11.இரசவாத மஞ்சரி
12.மேக ரோக நிவாரணி
13.மூல ரோக நிவாரணி
14.கடுக்காய் வல்லாரை தனி மாண்பு
15.வசீகர விருத்தி போதினி
16.இரச வாத சிந்தாமணி
 

Wednesday, July 20, 2011

30.சித்த மைய ஆராய்ச்சி நிறுவன நூலகம், சென்னை.                      30.சித்த மைய ஆராய்ச்சி நிறுவன நூலகம், சென்னை.


                                                  RESEARCH LIBRARY DEPARTMENT OF LITERARY RESEARCH & DOCUMENTATIONSiddha system of medicine is of ancient in origin and cannot be ascribed to any period of time. The knowledge of the system was documented in palm leaves’ manuscripts but held secret and handed down to the future generation in a guarded manner. This treasure was not taken care of properly and hence most of the manuscripts went into oblivion or ended up in museum and some with private practitioners. Only after 18th century, printed manuscripts of Siddha literature came into vogue. Thus there was an imperative need for the revival of the Siddha text for the study of the literature and planning research programs.
The Department of AYUSH, Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India is having keen interest on gathering and publishing the ancestor’s knowledge forms the manuscripts repositories. Hence, an appropriate department was started under Central Council for Research in Ayurveda and Siddha. This is the Department of Literary Research and Documentation in Central Research Institute for Siddha, Arumbakkam, Chennai-106 which is an important organisation to collect, select and preserve the palm leaves manuscripts and rare/old ancient Siddha medical books for publishing them before their deterioration.

29.ஜாப்னா பல்கலைகழக நூலகம்,யாழ்பாணம்

29.ஜாப்னா பல்கலைகழக நூலகம்,யாழ்பாணம்When the present University of Jaffna, Sri Lanka was established in 1974 as the Jaffna Campus of the then University of Sri Lanka, the Ramanathan Library of the Parameswara College and the Library of the undergraduate section of the Jaffna College were brought together to form the nucleus of the University Library. The Ramanathan Library consisted mainly of materials collected by Sir.Pon.Ramanathan during his long, varied and eventful career. There were books on Law, Hindu Philosophy and Religion, Christian Theology, Economics, Law, English History and Literature, Politics and Government. The Library of the undegraduate section of the Jaffna College was essentially a working collection for undergraduate study. In addition there were a fair amount of materials of scholarly and bibliographical interest in the Jaffna College Library. They have now been returned to the owners on their request.

28.தமிழ் பல்கலை கழகம்,தஞ்சாவூர்28.தமிழ் பல்கலை கழகம்,தஞ்சாவூர்

                               Knowledge and intelligence are the essential qualities that distinguish a human being from other living creatures. While intelligence is innate, and in-born, knowledge is acquired. But both these noble qualities are motivated, nourished and cultured in academic bodies. These institutions of higher learning are widely known as Universities. Ancient India with its hoary tradition and glorious past has a claim to have had a Sanskrit college during the reign of Pallavas in the sixth century A.D. and much earlier a University at Nalanda in the north of India. Much later in the 19th century, there arose the reputed Madras, Bombay and Calcutta Universities during the British paramountcy in India. So, the concept of organised academic learning through the Universities is neither strange nor new to India.

 
Even before the second millennium A.D., there had been Senatus Academicus known as First, Second and Third Cankams for the growth and development of Tamil, the oldest of the Dravidian languages in India.

The Tamil language, in the south of India is known for its antiquity, its richness of vocabulary and its great classical literature. For a long time, its depth, uniqueness and glory were not known to the world outside. Great orientalists such as Max Mueller, Keith and even Edwin Arnold identified the literature of India with Sanskrit only. It is this woeful neglect of Tamil in the British period that motivated a confluence of veteran Tamil scholars at Thanjavur to think in terms of starting an exclusive university for the development and growth Tamil as early as 23rd of August, 1925. These scholarly samaritans opened an account also in the Imperial Bank at Trichinopoly in the name of the proposed Tamil University. But perhaps due to the lack of official patronage of the government, this glorious plan did not materialise.

That noble aspiration in post-independent India was given a concrete shape in September, 1981. The Location of the Tamil University was chosen to be in the outskirts of Thanjavur. This ancient capital of the later Chola dynasty and the granary of the South as it is known from time immemorial, was happily accepted as the site of the University. The Tamil Nadu State Assembly unanimously passed the Tamil University Act in the second week of September 1981 and the first Vice-Chancellor took office a week later, The University Grants Commission accorded a statutory recognition to the university in 1983.

The aims and objectives of this unitary type of university comprise a higher research in Tamilology and advanced study in various other allied branches such as Linguistics, Translation, Lexicography, Music, Drama and Manuscriptology. But this pure research-oriented University introduced academic research by offering M.Phil and Ph.D programmes in 1992 for a few disciplines such as Language, Literature, Translation, Sculpture, History and Architecture. Due to the public demand, even Post graduate programmes had to be included in June 2003.


To speak of the academic outline of the Tamil University, mention may be made of the five faculties, headed by the Deans each.
The Language Faculty with major disciplines such as Literature, Linguistics, Folklore, School of Indian Languages, School of Philosophy and Tribal Studies.
The Faculty of Manuscriptology consists of the Departments of Rare paper Manuscripts, Palm Leaf Manuscripts, Epigraphy and Under-water Archaeology.
The Faculty of Developing Tamil includes the Departments of Tamil Studies in Foreign countries, Translation, Compilation, Sociology and Scientific Tamil
The Faculty of Arts consists of the Departments of Drama, Music and Sculpture.
The Faculty of Science has got in its fold the Departments of Siddha Medicine, Ancient and Earth Sciences, Architecture and the Computer Science.
The functions of each of the Department noted above and briefly enumerated in the order in which they are serialised below.

Both under the Departments and various projects funded by University Grants Commission, Ministry of Human Resources Development, Department of Science and Technology, etc. various Encyclopaedias ,Dictionaries and Compendiums have been compiled and published by the University in the last 26 years of service. 

Encyclopaedia of Humanities (Completed)
Encyclopaedia of Science - 8 Vols.
Encyclopaedia of the Temples in TamilNadu - 3 Vols.
Encyclopaedia of Drama - 3 Vols.
Greater Tamil Lexicon - 4 Vols.
A Dictionary of Cankam Literature
Compendium of Cankam Literature (with English Translation halfway through)
Translation of Medical and Engineering Texts into Tamil (Fifteen each)
The Publication Department of the University, with its latest laser type printing press has brought out more than 403 publications which includes research works, anthologies and translations contributed by the staff. A monthly Bulletin each in English and Tamil disseminate the news of various activities of the University. Two Quarterlies, the Tamil Kalai in Tamil and Tamil Civilization in English are the research journals published by the Department.

27.உலகதமிழாராய்ச்சி நிறுவன நூலகம்,


27.உலகதமிழாராய்ச்சி நிறுவன நூலகம்,
The principal object of the Institute is to promote, by all means,the research in all aspects of Tamil Studies and also in interdisciplinary fields with the active co-operation of International Scholars who evience great interest in the fields of Tamilology. Second International Conference-Seminar on Tamil Studies held at Madras(now renamed as Chennai) in January 1968,Scholars put forward the proposal to establish a Research Institute for Tamilology with the view to carrying out co-ordinated and comprehensive research in all aspects of Tamil Studies and allied fields.

* Thiru C.N.Annadurai, then Chief Minister of Tamil Nadu, supported the idea and the proposal for creation of the Institute was unanimously mooted in the Conference-Seminar and transmitted to UNESCO.

* In November 1968,the resolution of Tamil Studies was adopted by the General Coference of UNESCO. During the Third International Conference-Seminar of Tamil Studies in Paris,The Report of the Establishment of the International Institute of Tamil Studies was submitted.

* As a result the International Institute of Tamil Studies was established on 21st October 1970.

26.ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம்.சென்னை.26.ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம்.சென்னை.  The Roja Muthiah Research Library (RMRL), founded in 1994, exists to provide research materials and facilities for students of Tamil studies in a variety of fields spanning the humanities, social sciences, and sciences. The Library's main objectives are to preserve, catalog, and expand the collection of Roja Muthiah, who during his lifetime amassed one of the world's finest private libraries of Tamil publications.

The Library's notable strengths are its holdings in classical and modern literature, literary criticism, medicine, cinema and the related culture of printed works (such as song books), folklore, material by and about women, religion and philosophy, and numerous publications of historical value. The collection is comprised of more than 100,000 volumes of books, journals, and newspapers. In addition there are rich holdings of oleolithographs from Ravi Varma's workshop, nearly 30,000 journal abstracts and indexes, an enormous collection of clippings, drama notices, wedding invitations, business and family correspondence, and palm leaf manuscripts. Most of the publications date from the later half of the nineteenth century and the first half of the twentieth centuryIndus Research Centre

The Roja Muthiah Research Library Trust (RMRLT), Chennai, established the Indus Research Centre (IRC) in January 2007 for undertaking scientific investigations into various aspects of the Indus or Harappan Civilization, especially the Indus Scripts, which still remains undeciphered. Dr. Iravatham Mahadevan, a well known researcher in the Indus Scripts, is the Honorary Consultant to the Centre, which is open to all bona fide scholars who wish to undertake research in this field.

The Indus Civilization flourished in the Bronze Age, approximately between 3100 - 1700 BCE. The civilization is famous for its large, well-planned urban complexes like Mohenjodara and Harappa (now in Pakistan), and Lothal, Kalibangan, Dholavira and hundreds of other large and small settlements in India, spread over a very large area extending up to Daimabad in the Godavari Valley in Deccan.

The discoveries of Neolithic artifacts in South India bearing Indus Script-like characters has kindled the interest of south India and Tamil scholars who are especially interested in exploring the possibilities of deciphering the Indus Script, which would reveal the linguistic and cultural affinities of the Harappan people.

IRC is intended as a forum for scientific investigations without any ideological bias. The collections at IRC include computerized data and files and card catalogues gifted by Iravatham Mahadevan,collection of Dr.Gift Siromoney on this subject donated by his wife Dr.Rani Siromoney, and other books, monographs and research papers collected from various sources in India and abroad. IRC is in the process of building an exhaustive specialized library covering the Indus Civilization in general, and the Indus Script, in particular.